• ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

Ние винаги се стремим да използваме подходящи материали и технологии. Във връзка с това възприехме цялостната философия за управление на качеството успоредно със Стандарта на системата за управление на качеството TS EN ISO – 9001: 2008 и обявихме всички процеси по подобряване на основните цели на компанията.

В производството се използват приложения като 5S, KAIZEN, Политика за нулеви дефекти, Екипи за решаване на проблеми, Анализ на несъответствията и ефективността (FMEA) с цел повишаване на непрекъснатото подобряване на културата и конкуренцията, за да осигури на клиентите правилни продукти навреме.

Компанията се стреми да се превърне във водеща и реномирана в крановата индустрията по следните показатели:
• Зачитане на удовлетвореността на клиентите винаги да е на първо място.
• Осигуряване на съответствие с всички национални и международни закони и стандарти.
• Интегриране на технологичните и социални разработки, за да представим удобни решения по отношение на световните стандарти.
• Като част от природната среда
• Приемане на безопасността и здравето на работното място като принцип за всеки работник.

Лабораторна и тестова компетентност