• ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

Компанията е голямо семейство с повече от 270 служители.

Целта ни е да се интегрират творчески и предприемчиви хора, които са отворени към нови идеи и промени, бързи, уверени, могат да мислят стратегически, да се стремят да развият себе си и бизнеса и да станем едно цяло с тях, за което всички наши служители да се гордеят.

Нашите стратегии за човешки ресурси са създадени по такъв начин, че се подкрепя визията и мисията на компанията. Оформянето на бъдещето на нашите колеги в съответствие с техните очаквания, създаването на възможности за повишаване на тяхната ефективност и успех при изпълнение на задълженията им е нашият основен подход.

Действията на компанията са:
– Да се ​​създаде подходяща среда за служителите, които да се развиват лично и професионално,
– Да се ​​създадат и управляват системи за правилно използване на индивидуалните разлики,
– Измерване и оценка на изпълнението с обективни критерии.

Идеалът на компанията е да се създаде голямо семейство, което да включва служители, които да създават добавена стойност за компанията чрез своя труд, да интегрират бъдещите планове на предприятието с техния кариерно ориентиран път, да намерят една и съща основа за целите на компанията и личните цели и да я поддържат.

Обучение и развитие

Компанията организира обучителни дейности, които допринасят за професионалното и личностно развитие на служителите. Целта на обученията е да помогне на служителите си като им даде определени знания, умения и поведение, които да им дадат възможност да ги използват в работата и живота си. Чрез обученията се цели повишаване на ефективността на нашите служители, проследяване на напредъка на технологиите и повишаване нивото на бъдещите мениджъри на нашата компания.

Управление на ефективността

Нашата компания има за цел да определи аспектите на нашите служители, които са отворени за развитие, като се оценяват техните постижения в съответствие с целите и стратегиите и съответно допринесеното за това.

Кариерен мениджмънт

Нашите приоритети включват използването на служители на всяко ниво, които непрекъснато постигат целите си, развиват компетенции, желаят да поемат отговорност, да ги развиват и да правят планове за кариерно развитие.

Система за заплащане

Внедрява се политика на заплащане в съответствие със стъпките, определени в съответствие с пазарните условия, да се заплащат точните заплати за определена работа и да се запази вътрешнофирменият баланс.

Процес на подбор

Целта на практиките за подбор и назначаването е да се интегрират кандидати, които да се придържат към корпоративната култура и да постигнат устойчив успех по този начин. Процеса на избор на кандидати е съгласно визията и мисията на компанията – а именно да е без дискриминация.
Необходимите технически знания и умения се представят на кандидатите за длъжността за която кандидатстват, и след това въз основа на нужните изисквания на длъжността се избират най-опитните и амбициозни хора.

Развитие на процеса

Отдел “Човешки ресурси“ и Мениджърите на различни отдели работят заедно в процеса по подбор и назначаването, за да осигурят точните кандидатите на подходящите за тях длъжности. Отдел „Човешки ресурси“ управлява процеса по предварителна оценка и кани кандидата на интервю. Съответствието на кандидата с корпоративната култура и съответстващите качества на кандидата с позицията се контролира и след това като кандидатът се интервюира от ръководителя на отдела за оценка на професионалните познания. Резултатът се съобщава на кандидата, когато процесът на подбор приключи.