• ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

Разликата на тези кранове от мостовите е, че главните греди са свързани с конструкцията на краката, като по този начин козловите кранове се движат по релси без необходимост от допълнителна инфраструктура като стоманобетонни колони. Те могат да бъдат произведени като двугредов или едногредов козлови кран, също както и мостовите. Имат стълба с парапет на поне един от краката, за изкачване на гредата за обслужване.