• ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

Това е вид конзолен кран, поддържан от челни носачи, който чрез двойни подкранови греди се движи по дължината на халето. Те се използват главно под мостови кранове и са предназначени за повдигане на материали точно на определени работни места. Като цяло те се произвеждат с капацитет до 5 тона и максимална дължина на стрелата до 10 метра.