• ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

В зависимост от ситуацията, се състоят от стрела или колона и стрела. Конзолният кран е тип кран, който позволява въртеливо движение заедно с хоризонтално движение на телфера и вертикално повдигащо движение. Свободно стоящите конзолни кранове могат да бъдат закрепени към земята с анкери, а монтираните на стената кранове могат да бъдат монтирани към съществуваща колона.