• ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

Поддръжката на нашите проводникови релсови системи работят на 100% с 75А, 100А, 200А. За по-високи мощности разполагаме с тип ‘’W’’ свръхмощни проводникови релси с ампераж от 20А, 500А и 800А.