• ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

Трансферната количка е товаро-подемно транспортно средство, което се използва за превозване на материали по протежение на халето. Горната платформа е проектирана в съответствие с изискванията на материала, с който ще се работи. Състои се от крайни носачи, подбрани според капацитета и размера на стоманената конструкция.