• ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

Монтажа се извършва от наши квалифицирани техници, извършвайки необходимия анализ на риска и имайки в предвид безопасността при работа като основен приоритет.